Disclaimer

ALGEMEEN

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op onze website www.pietertjeschmitt.com. Door onze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

GEEN GARANTIES

Pietertje Schmitt biedt de informatie op deze website aan als een vorm van dienstverlening voor haar bezoekers. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de samenstelling van de op onze website verstrekte informatie, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie altijd volledig, juist of compleet is. Evenmin garanderen wij dat het gebruik ervan leidt tot de juiste resultaten of dat de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden.

GEEN AANSPRAKELIJKHEID

Wij kunnen niet garanderen dat het gebruik van de informatie op onze website geen inbreuk maakt op de rechten van derden. In geen geval is Pietertje Schmitt en/of haar werknemers, aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op de) website.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle op onze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn in eigendom of licentie bij Pietertje Schmitt en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de bezoeker van onze website niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Pietertje Schmitt. U mag informatie op onze website wel afdrukken, downloaden of delen op social media voor uw eigen persoonlijk gebruik.

HYPERLINKS

Een aantal hyperlinks op onze website leidt naar websites die door derden worden onderhouden, waarover Pietertje Schmitt geen zeggenschap heeft. Pietertje Schmitt geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet per se dat wij de inhoud daarvan sponsoren of onderschrijven.

WIJZIGINGEN

De informatie op onze website kan op elk moment door ons worden gewijzigd. We zijn echter niet verplicht om de informatie op onze website actueel te houden. Indien u naar aanleiding van de informatie op de website vragen heeft, kunt u vanzelfsprekend altijd contact met ons opnemen.

TOEPASSELIJK RECHT

Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

KLANTENSERVICE

Pietertje Schmitt stelt het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt. Want zo kan Pietertje Schmitt proberen een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt het Pietertje Schmitt de kans om de service aan u en andere bezoekers te verbeteren.

CONTACT

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:

Pietertje Schmitt
Klantenservice
Clazina Kouwenbergzoom 59
3065 KC Rotterdam

U kunt ook gebruikmaken van het contactformulier.