Privacy Statement

ALGEMEEN

Wanneer u de fysieke studio of de website van Pietertje Schmitt bezoekt, producten of diensten van Pietertje Schmitt bestelt of afneemt, of wanneer u met Pietertje Schmitt in contact treedt, kan Pietertje Schmitt persoonsgegevens van u verzamelen. Deze Privacy Statement is van toepassing op de verzameling en verwerking van persoonsgegevens van (potentiële) klanten & bezoekers van Pietertje Schmitt en gebruikers van websites van Pietertje Schmitt (“Cliënten”).

Pietertje Schmitt hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”).

Pietertje Schmitt kan deze Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen.

Via www.pietertjeschmitt.com/privacy kunt u altijd de laatste versie van de Privacy Statement inzien. Wij adviseren u regelmatig na te gaan of u over de meest recente versie van de Privacy Statement beschikt en in ieder geval op het moment dat u persoonsgegevens aan Pietertje Schmitt verstrekt.

Deze Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 1 augustus 2017.

VERANTWOORDELIJKHEID GEGEVENSVERWERKING

Pietertje Schmitt is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van haar cliënten. Het correspondentieadres van Pietertje Schmitt is Clazina Kouwenbergzoom 59, 3065 KC Rotterdam. Het e-mailadres van Pietertje Schmitt is info@pietertjeschmitt.com.

VERZAMELEN GEGEVENS

Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u de producten en diensten van Pietertje Schmitt aan te bieden;
 • Om u de website van Pietertje Schmitt aan te bieden;
 • Om u, wanneer u hebt aangegeven daar prijs op te stellen, onze algemene e-mail nieuwsbrief toe te zenden, of u op de hoogte te houden van algemene acties en aanbiedingen van Pietertje Schmitt;
 • Om u, wanneer u daar toestemming voor hebt gegeven, te informeren over specifieke producten en diensten van Pietertje Schmitt op basis van bij Pietertje Schmitt bekende voorkeuren;
 • Om uw verzoeken en aanvragen in behandeling te kunnen nemen.
 • Om u, indien u hebt aangegeven per post of e-mail door Pietertje Schmitt benaderd te mogen worden, uit te nodigen voor deelname aan onderzoek dat betrekking heeft op Pietertje Schmitt.

PERSOONSGEGEVENS

Pietertje Schmitt verzamelt uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor het aanbieden en leveren van haar producten en diensten, of voor zover Pietertje Schmitt daartoe gehouden is op grond van een wettelijke plicht. Pietertje Schmitt kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Naam
 • Contactgegevens (zoals adres);
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Nationaliteit;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Datum en locatie van opdracht(en);
 • Gegevens over aankopen gedaan in of via Pietertje Schmitt en haar website(s);

VERZAMELWIJZE PERSOONSGEGEVENS

U kunt op verschillende manieren persoonsgegevens aan ons kenbaar maken, bijvoorbeeld wanneer u:

 • de studio van Pietertje Schmitt bezoekt;
 • de website(s) van Pietertje Schmitt bezoekt;
 • direct of indirect producten of diensten van Pietertje Schmitt afneemt;
 • deelneemt aan acties, promoties, of wedstrijden gehouden door Pietertje Schmitt;
 • in contact treedt met Pietertje Schmitt.

Wanneer u de studio of een website van Pietertje Schmitt bezoekt, of producten of diensten van Pietertje Schmitt afneemt gaat u ermee akkoord dat Pietertje Schmitt uw persoonsgegevens verwerkt voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

COMMERCIËLE COMMUNICATIE PIETERTJE SCHMITT

Pietertje Schmitt treedt graag in contact met u over haar producten en diensten, bijvoorbeeld via e-mail, post, SMS, telefoon of andere communicatiekanalen. U hebt altijd de mogelijkheid zich af te melden van verdere commerciële communicatie van Pietertje Schmitt te ontvangen door gebruik te maken van één van de volgende opties:

 • door op de link ‘afmelden’ te klikken onderaan e-mails die Pietertje Schmitt verstuurt;
 • door via het formulier op de website (pietertjeschmitt.com/contact/) van Pietertje Schmitt aan te geven dat u niet langer commerciële communicatie van Pietertje Schmitt wenst te ontvangen;

Wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van commerciële communicatie, kan het, vanwege verwerkingstijd en productieschema’s, voor komen dat u nog wel de communicaties die al in productie waren ontvangt.

BESCHERMEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Pietertje Schmitt heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. We beschermen uw persoonsgegevens door middel van verschillende gangbare beveiligingswijzen, waaronder een beveiligde opslag.

COOKIEBELEID

Wanneer u de website van Pietertje Schmitt bezoekt, maakt Pietertje Schmitt gebruik van zogenaamde “cookies” om uw bezoek te vergemakkelijken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Pietertje Schmitt gebruikt cookies om de voorkeuren die u heeft ingesteld voor een bepaalde dienst/product of webpagina vast te leggen, zodat u die bij een volgend bezoek aan onze site niet nogmaals hoeft in te vullen. Daarnaast zorgen cookies ervoor de producten of diensten die u koopt te onthouden wanneer u bijvoorbeeld een online-winkelwagentje gebruikt. Lees hier meer over ons cookie-beleid www.pietertjeschmitt.com/cookies.

RECHTEN

U kunt te allen tijde Pietertje Schmitt verzoeken om inzage in de persoonsgegevens die Pietertje Schmitt over u verwerkt. U hebt het recht deze te verbeteren, aan te vullen of te (laten) verwijderen. Een verzoek om inzage en/of correctie dient u schriftelijk en voorzien van een handtekening kenbaar te maken aan:

Pietertje Schmitt
Klantenservice
Clazina Kouwenbergzoom 59
3065 KC Rotterdam

Om een verzoek in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij u een kopie van een geldig identiteitsbewijs (bijvoorbeeld rijbewijs of paspoort) mee te sturen.

CONTACT

Voor vragen of opmerkingen aangaande het privacy beleid kunt u via bovenstaand adres contact met ons opnemen. U kunt ook gebruik maken van ons contactformulier op de website.